ශිල්ප දනව්ව

Online පන්ති කලාවේ නවතම පෙරළිය

6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති සදහා

පහතින් Register වන්න.

Our Statistics 

You can register a new student today

8 0 4

Students

8 0 4

Youtube Subscribers

1 0 25

Users of Shilpa Danauwa Tutor

Free Education Programme with Primetuition

දිවයින පුරා සිටින 6 ‍ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන නොමිලේ පන්ති සදහා පිවිසීමට මෙම online class බටනය Click කරන්න.

ICT for Life පාඨමාලාව පිළිබඳ විස්තර සඳහා පහත බටනය Click කරන්න

ශිල්ප දනව්ව ඇදුරු මඩුල්ල

ධම්මික දසනායක

ඉතිහාසය භූගෝල විද්‍යාව පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ධනංජය රාජපක්ෂ

ඉංග්‍රීසි


සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

ධනුෂ්ක සංජීව

තොරතුරු තාක්ෂණය

දිලිනි අමරසිංහ

සෞඛ්‍ය

සමීර ප්‍රේමසිංහ

දෙමළ

Gallery of Our Online Class

round

Contact us

ජංගම දුරකථන සදහා zoom cloud meeting app එක අවශ්‍ය දරුවන් පහතින් ලබා ගන්න

දැනුමට අත්වැලක්…….. බුද්ධියට අවකාශයක්…………….

Cantact us – 0713700600

650/D Palanwatta Road/Arewwala/Pannipitiya

All Rights Reserved © copyright 2020 I Powered by Shilpa Danauwa